loading...
گروه کتیرا پیشرو در ارائه اطلاعات صحیح پیرامون گیاهان دارویی

کتیرا

این جزوه به معرفی اجزا،آموزش کار،موارد ایمنی،کالیبراسیون،روش کار و... با دستگاه های آزمایشگاهی مرتبط با رشته گیاهان دارویی میپردازد + تصاویر زیبا و با کیفیت از تمامی دستگاه ها این جزوه برای اولین بار توسط گروه علمی پژوهشی سایت کتیرا تهیه و توضیع شده است مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان رشته گیاهان دارویی و رشته داروسازی فهرست مطالب:اسپكتروفتومتر یا طیف سنج(آشنایی کار با دستگاه و...اسپکتروفتومتر نور مرئیاسپکتروفتومتر نور ماوراء بنفشاسپکتروفتومتر نور مادون قرمزاسپکتروفتومتر نشر شعله ‏Flameاسپکتروفتومتر…


مطالب